Học vấn không có quê hương, người học phải có tổ quốc ''

Ngày 16 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 07:52 16/12/2013  

Kế hoạch tuần học thứ 19
( Tuần 51 năm 2012, từ 17/12/2012 đến 23/12/2012 )

        

                         KẾ HOẠCH TUẦN 19

  -  Ổn định và duy trì số lượng các lớp 6/1, 7/1, 7/2.

 - Thực hiện chương trình tuần 18(GV nào chậm cần có kế hoạch dạy bù ).

- GV lên lịch báo giảng ở trang web.

- Giáo viên vào điểm tháng 12.

- Thứ Năm: ngày 19/12/2013: Sinh hoạt chuyên môn lúc 13g00                                                          

- Tăng cường sử dụng đồ dùng và ứng dụng CNTT vào dạy học.

- Tăng cường kiểm tra thường xuyên.

- Tăng cường dự giờ thường xuyên.

- GV nộp đề cương ôn tập và kiểm tra định kì nộp cho Tổ trưởng.(Trước 14/12)

- GV tăng cường phụ đạo và bồi dưỡng HS.

- Các môn không thi tập trung theo kế hoạc của phòng GV tiến hành cho thi 

từ ngày 16 đến 25/12/2013

- Thi đề chung môn GDCD:

          + Khối 9: Ngày thứ 3 (17/12/2013)

          + Khối 8: Ngày thứ 4 (18/12/2013)

          + Khôi 7: Ngày thứ 6 (20/12/2013)

- Kiểm tra hồ sơ, giáo án:  19/12/2013                                                     

Các tin khác