Không có việc gì quá dễ nhưng nó sẽ trở thành quá khó nếu bạn phải làm nó một cách miễn cưỡng "

Ngày 16 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 19:09 16/12/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 41
( Tuần 51 năm 2014, từ 15/12/2014 đến 21/12/2014 )

                            KẾ HOẠCH TUẦN 18

- Thực hiện chương trình tuần 17 -18

- Tăng cường sử dụng đồ dùng dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin

- Lên lịch báo giảng ở sổ và trang Web kịp thời 

- Tăng cường công tác bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu, kém 

- Giáo viên vào điểm ở sổ chính và cổng TTĐT

- Tiếp tục bồi dưỡng thường xuyên nội dung 1,2 và mô đun 19

- Nộp đề kiểm tra 1 tiết cho nhà trường

- GV anh văn tăng cường công tác bồi dưỡng học sinh thi IOE và lên kế hoạch thi hùng biện tiếng anh cấp trường.

- Thanh tra chuyên đề Thầy Tùng: hồ sơ, giáo án.

- GV bộ môn tiến hành cho học sinh thi các môn không tập trung.

Các tin khác