Muốn xây dựng đất nước, trước hết phải phát triển giáo dục. Muốn trị nước, phải trọng dụng người tài "

Ngày 31 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 14:05 06/01/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 51 năm 2015, từ 14/12/2015 đến 20/12/2015 )

I. Số lượng

Duy trì số lượng hiện có ở lớp 8-1

II. Hoạt động dạy và học

- Đi coi thi và chấm thi theo lịch của nhà trường

III. Các hoạt động khác

Tham gia đầy đủ các hoạt động của nhà trường

Các tin khác