Người thầy tốt nhất là người thầy khơi gợi chứ không giáo điều, và truyền cho học trò mình mong muốn tự dạy bản thân "

Ngày 26 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 15:30 10/01/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 18
( Tuần 51 năm 2016, từ 19/12/2016 đến 25/12/2016 )

  KẾ HOẠCH TUẦN 18

I SỐ LƯỢNG

- GVCN duy trì số lượng hiện có 9/2, 8/3

-GVCN  ổn định nề nếp, theo dõi chuyên cần , kịp thời vận động học sinh dến trường.

-Đánh vắng sổ chính

II DẠY VÀ HỌC 

-Thực hiện chương trình tuần 18. . GV cập nhật TKB mới ở cổng TTĐT , lên lịch từng tuần.

-  Pho to lịch báo giảng và TBDH  nộp cho thầy Dân.

- Vào điểm sổ chính THÁNG 12

-  Tiếp tục Nộp đề KT 1 TIẾT ,Thu bài KT 1 Tiết

- Lên lich báo  giảng ở cổng TTĐT và thiết bị dạy học HKI

-Tiếp tục BDTX  nội dung 1, triển khai ND3 ( modul 31)

-Nộp đề học sinh giỏi huyện : THẦY Thu, cô Nga

-Tăng cường sử dụng đồ dùng hiện có , đăng kí ở sổ thiết bị

-Kiểm tra lịch báo giảng ở cổng TTĐT vào thứ 2 hàng tuần.

- Bồi dưỡng học sinh giỏi : Thầy Thu, Cô Nga

- Thi học kì I các môn phòng, sở

-Coi thi , chấm thi vào điểm sổ chính

- Kiểm tra hồ sơ tháng 12, báo   cáo tháng 12

III CÁC CÔNG TÁC KHÁC

- Vệ sinh trường lớp

- Dọn vệ sinh sau lụt

 

 

 

 

 

 

 

Các tin khác