Không có cuốn sách nào hay đối với người dốt, không có tác phẩm nào dỡ đối với người khôn "

Ngày 16 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 07:55 19/12/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 51 năm 2017, từ 18/12/2017 đến 24/12/2017 )

Tuần 1  8(từ ngày 18/112-17/24/2017)

1 Số lượng : 

- GVCN duy trì số lượng hiện có lớp 7/2,7/2,/9/3

- Ổn định nề nếp dạy và học

- Báo cáo số lượng cho Cô Mai

2 Dạy học :

- Thực hiện chương trình tuần 17, 18 (HKI)

- GV chậm chương trình có kế hoạch d,ạy bù.

- Lên lịch báo giảng, TKB ở trang Web sổ kịp thời

- Bồi dưỡng học sinh giỏi theo kế hoạch

- Tăng cường mượn và sử dụng đồ dùng dạy học hiện có

- GV anh văn nộp đề thi học sinh giỏi ngày 12/12

- Tiếp tục học BDTX nội dung 1

- Các môn không thi tập trung có kế hoạch thi trong tuần

- Vào điểm sô điểm chính và cổng TTĐT

- GV tăng cường sử dụng ĐDDH và ứng dựng CNTT

- Sinh hoạt chuyên môn tổ lúc 13g00 ngày 21/12/2017

3 Các hoạt động khác.

- Thi đua chào mừng ngày 22/12

- Tuyền truyền chào mừng ngày 22/12

- Thực hiện theo chủ điểm: "Uống nước nhớ nguồn"

- Lao động vệ sinh trường lớp

- Thực hiện tốt chuyển tiết 5 phút.

- Tham gia quỹ hội chữ thập đỏ.

Các tin khác