Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Ngày 16 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 16:03 24/12/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 21
( Tuần 51 năm 2018, từ 17/12/2018 đến 23/12/2018 )

                                                                                        KẾ HOẠCH TUẦN 18

                                                                                   (Từ 17/12- 24/12/ 2018)

TT

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian thực hiện

1

Duy trì số lượng hiện có các lớp 6/3,7/2,8/1,8/2

Giáo viên chủ nhiệm

(Từ 17/12- 24/12/ 2018

2

Ổn định nề nếp , kiểm tra đồng phục học sinh

Giáo viên chủ nhiệm

(Từ 17/12- 24/12/ 2018

3

Thực hiện chương trình tuần 18

Giáo viên cả tổ

(Từ 17/12- 24/12/ 2018

4

 Lên lịch báo giảng, TBDH trang web  kịp thời

Giáo viên cả tổ

(Từ 17/12- 24/12/ 2018

5

Thu 2 day hoc binh thuong

Giáo viên cả tổ

17/12

6

Thu 3 thi gdcd

Giáo viên 

   18/12                 

7

Thi hoc ki 1    (Từ 19/12- 24/12/ 2018

8

Vào điểm sổ và cổng thông tin

Giáo viên bộ môn

(Từ 17/12- 24/12/ 2018

9

Nop de thi học sinh giỏi 

Thầy Thu, Cô Nga,

(Từ 17/12- 24/12/ 2018

10

Tiếp tục học BDTX nội dung 1

GV bộ môn

(Từ 17/12- 24/12/ 2018

11

Tham gia các phong trào của Liên đội

GVCN+HS

(Từ 17/12- 24/12/ 2018

12

 GV coi thi theo lich phan cong GVBM

(Từ 17/12- 24/12/ 2018

13

Đăng kí đề tài đổi mới PP ......

GV bộ môn

(Từ 17/12- 24/12/ 2018

14

Cập nhật vắng vào sổ điểm chính

GVCN 

(Từ 17/12- 24/12/ 2018

 
Các tin khác