Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ "

Ngày 08 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 08:21 24/05/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 51 năm 2019, từ 16/12/2019 đến 22/12/2019 )

 KẾ HOẠCH TUẦN 18 (Từ  16 /12- 21/12/ 2019)

TT

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian thực hiện

1

Duy trì số lượng số lượng

Cô Nga, cô Tâm, cô Nam

(Từ  16 /12- 21/12/ 2019)

2

Ổn định nề nếp , kiểm tra đồng phục học sinh. GVCN nhắc học sinh không ăn quà vặt trong lớp , trong trường

Giáo viên chủ nhiệm

(Từ  16 /12- 21/12/ 2019)

3

Thực hiện chương trình  tuần 18HKI

Giáo viên cả tổ

(Từ  16 /12- 21/12/ 2019)

4

 Lên lịch báo giảng và đăng ký đồ dùng dạy học kịp thời

Giáo viên cả tổ

(Từ  16 /12- 21/12/ 2019)

5

Công tác bồi dưỡng HSG

Giáo viên cả tổ

(Từ  16 /12- 21/12/ 2019)

6

Đăng kí  mượn đồ dùng dạy học

Giáo viên cả tổ

(Từ  16 /12- 21/12/ 2019)

7

 Gv có kế hoạch dạy bù kịp thời

 Giáo viên cả tổ

(Từ  16 /12- 21/12/ 2019)

8

 Bồi dưỡng thường xuyên: Nội dung 1: Phát triển nghề nghiệp

Giáo viên cả tổ

(Từ  16 /12- 21/12/ 2019)

9

 Vào điểm tháng 12

Giáo viên cả tổ

(Từ  16 /12- 21/12/ 2019)

10

Hướng ứng phong trào tuần học tốt , tháng học tốt

Giáo viên cả tổ

(Từ  16 /12- 21/12/ 2019)

11

Sáng thứ 5 :Nói chuyện truyền thống

GVN , BGH

Ngày 19/12/2019

12

Chiều thứ 5 :Lao động vệ sinh toàn trường

Giáo viên cả tổ

Ngày 19/12/2019

13

  thi lý thuyết giáo viên giỏi cấp huyện

Cô Tâm

Ngày 21/ 12 / 2019

Nhân xét.....................................................................................................................................

………………………………………………………..................................................

                                                                                    Quảng Thọ : ngày  15 tháng 12 năm 2019

                                                                 Tổ trưởng

                                                                                                                   Ngô Đình Thiên Thu

Các tin khác