Trọng thầy mới được làm thầy ''

Ngày 26 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 05:20 14/01/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 20
( Tuần 52 năm 2012, từ 24/12/2012 đến 30/12/2012 )

- Vào điểm sổ chính và cổng TTĐT.

- Chấm thi và coi thi HKI theo sự phân công của chuyên môn

Các tin khác