Việc học giống như đi thuyền ngược nước, không tiến lên ắt phải lùi''

Ngày 16 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 19:14 22/12/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 19
( Tuần 52 năm 2014, từ 22/12/2014 đến 28/12/2014 )

                         KẾ HOẠCH TUẦN 19

- Thực hiện chương trình tuần 18

- Tăng cường sử dụng đồ dùng dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin

- Lên lịch báo giảng ở sổ và trang Web kịp thời 

- Tăng cường công tác bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu, kém 

- Giáo viên vào điểm ở sổ chính và cổng TTĐT

- Tiếp tục bồi dưỡng thường xuyên nội dung mô đun 19 và mô đun 20

- Nộp đề kiểm tra 1 tiết cho nhà trường

- GV anh văn tăng cường công tác bồi dưỡng học sinh thi IOE và lên kế hoạch thi hùng biện tiếng anh cấp trường.

- GV anh văn nộp danh sách học sinh thi học sinh giỏi cấp Huyện cho nhà trường.

- GV tiếp tục  cho học sinh thi các môn không tập trung.

- GV coi thi học ki I theo lịch phân công của nhà trường.

Các tin khác