Dạy tức là học hai lần''

Ngày 31 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 14:06 06/01/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 52 năm 2015, từ 21/12/2015 đến 27/12/2015 )

Thi và chấm thi; vào điểm theo kế hoạch của nhà trường

Báo cáo chất lượng 2 mặt; bộ môn

Các tin khác