Học sinh là điểm tựa là cảm hứng của thầy cô giáo''

Ngày 29 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 13:21 08/01/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 24
( Tuần 52 năm 2017, từ 25/12/2017 đến 31/12/2017 )

Tuần 24(từ ngày 8/01-14/01/2018)

1 Số lượng : 

- GVCN duy trì số lượng hiện có lớp 7/2,7/2,/9/3

- Ổn định nề nếp dạy và học

- Báo cáo số lượng cho Cô Mai

2 Dạy học :

- Thực hiện chương trình tuần 19(HKII)

- Lên lịch báo giảng, TKB ở trang Web sổ kịp thời

- Bồi dưỡng học sinh giỏi theo kế hoạch

- Tiếp tục học BDTX nội dung 1

- Vào điểm sô điểm chính và học bạ

- Sơ kết lớp  08/01/2018

- Sơ kết tổ lúc 7g 30 ngày 9/01/2018

- Họp hội đồng sư phạm lúc 13g 45 ngày 9/01/2018

3 Các hoạt động khác.

- Thực hiện theo chủ điểm: "Mừng Đảng Mừng Xuân "

- Lao động vệ sinh trường lớp

- Thực hiện tốt chuyển tiết 5 phút.

Các tin khác