Giáo dục không phải là đổ đầy một thùng nước, mà là làm sáng lên ngọn lửa "

Ngày 08 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 08:25 24/05/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 52 năm 2019, từ 23/12/2019 đến 29/12/2019 )

 KẾ HOẠCH TUẦN 19 (Từ  23 /12- 28/12/ 2019)

TT

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian thực hiện

1

Duy trì số lượng HS

Cô Nga, cô Tâm, cô Nam

 (Từ  23 /12- 28/12/ 2019)

2

Ổn định nề nếp , kiểm tra đồng phục học sinh. GVCN nhắc học sinh không ăn quà vặt trong lớp , trong trường

Giáo viên chủ nhiệm

 (Từ  23 /12- 28/12/ 2019)

3

Thực hiện chương trình  tuần 19HKI

Giáo viên cả tổ

 (Từ  23 /12- 28/12/ 2019)

4

 Lên lịch báo giảng và đăng ký đồ dùng dạy học kịp thời

Giáo viên cả tổ

 (Từ  23 /12- 28/12/ 2019)

5

Công tác bồi dưỡng

Giáo viên cả tổ

 (Từ  23 /12- 28/12/ 2019)

6

Đăng kí  mượn đồ dùng dạy học

Giáo viên cả tổ

 (Từ  23 /12- 28/12/ 2019)

7

 Gv có kế hoạch dạy bù kịp thời

 Giáo viên cả tổ

 (Từ  23 /12- 28/12/ 2019)

8

  Nộp bài thu hoạch Bồi dưỡng thường xuyên: Nội dung 1: Phát triển nghề nghiệp

Giáo viên cả tổ

 (Từ  23 /12- 28/12/ 2019)

9

 Vào điểm tháng 12

Giáo viên cả tổ

 (Từ  23 /12- 28/12/ 2019)

10

Hướng ứng phong trào tuần học tốt , tháng học tốt

Giáo viên cả tổ

 (Từ  23 /12- 28/12/ 2019)

11

Sáng thứ 5 :Học thời khóa biểu sáng thứ 4

Giáo viên cả tổ

Ngày 26/12/2019

12

Chiều thứ 5 :Thi các môn GDCD, CN, THỌC

Giáo viên cả tổ

Ngày 26/12/2019

13

Sáng thứ 4 Học thời khóa biểu sáng thứ 5 . Lúc 9h Họp Hội Đồng.Chiều lao động

Giáo viên cả tổ

Ngày 25/ 12 / 2019

Nhân xét.....................................................................................................................................

………………………………………………………..................................................

                                                                                    Quảng Thọ : ngày  23  tháng 12 năm 2019

                                                                 Tổ trưởng

                                                                   Ngô Đình Thiên Thu

Các tin khác