Bản thân nhà giáo dục cũng cần phải được giáo dục''

Ngày 28 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 09:30 24/02/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 26
( Tuần 6 năm 2013, từ 04/02/2013 đến 10/02/2013 )

                    HẾ HOẠCH TUẦN 6

- Thực hiện chương trình tuần 24, 25

 - Lên lịch báo giảng ở trang Web kịp thời

- Tăng cường sử dụng đồ dùng dạy học hiện có và ứng dụng CNTT vào dạy học

- Dự giờ thường xuyên Cô Thanh Tâm: Tiết 3, sáng thứ 3 lớp 9/1

- Tăng cương công tác phụ đạo học sinh yếu và bồi dương hs giỏi khối 6,7,8

- Sinh hoạt chuyên môn + thao giảng: Chiều thứ 5.

         + Thầy Tùng: Tiết 1

         + Cô Nam    : Tiết 2

         + Kiểm tra hồ sơ tháng 2

- kiểm tra đề chung môn Anh văn: 

         + Anh văn 6: Sáng thứ 6

         + Anh văn 7: chiều thứ 4

- GV đưa học sinh tham gia bóng đá huyện: Cô Thanh Tâm. Cô Như Tâm.

Các tin khác