Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 31 tháng 05 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 15:53 02/02/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 43
( Tuần 6 năm 2015, từ 02/02/2015 đến 08/02/2015 )

                                           KẾ HOẠCH TUẦN 23

- Thực hiện chương trình tuần 4 của học kì 2

- Lên lịch báo giảng tren trang web và ở sổ báo giảng ( TT kiểm tra vào ngày 03/02)

 - Tăng cường bồi dưỡng học sinh giỏi khối 8.9 môn anh văn.

- Tăng cường sử dụng đồ dùng dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học có hiệu quả tốt.

-  Họp liên tịch.

- Chia tay giáo viên về hưu và giáo viên chuyển công tác: lúc 13g30 ngày 05/02

- Dự giờ thương xuyên: Thầy Tùng tiết 2 chiều thứ 7.

- Tiếp tục học BDTX moddun 21

- Thao giảng trong tiết: Cô Nam tiết 2 sáng thứ 4.

- GVCN nộp sổ chủ nhiệm cho BGH kiểm tra: 06/02

- BGH duyệt kế hoạch tổ: 05/02.

Các tin khác