Sau thực phẩm, giáo dục là nhu cầu số một của dân tộc ''

Ngày 16 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 13:24 15/02/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 6 năm 2016, từ 08/02/2016 đến 14/02/2016 )

I. Số lượng

- Duy trì số lượng lớp 8-1, 8-2; 9-1. Báo cáo sĩ số vào thứ Hai hàng tuần. Cô Nga, Cô Thanh Tâm, Thầy Thu.

 II. Dạy – Học

      1.Thực hiện chương trình: Tuần 24

      2, Tăng cường kiểm tra thường xuyên học sinh đảm bảo tiến độ chương trình.

      3, Lên lịch báo giảng kịp thời ở sổ và trang web.

      4, Nghỉ tết theo lịch của trường.

      5, Phụ đạo học sinh yếu

      6, Ôn tập cho học sinh

      8, Tăng cường kiểm tra thường xuyên cho học sinh

      9, Lên kế hoạch ở trang Web kịp thời . 

      10, Tăng cường sử dụng đồ dùng hiện có và đăng ký mượn trả đầy đủ ở sổ đầy đủ. 

     11, Giáo viên vào điểm kịp thời.

     12, Tăng cường học BDTX theo kế hoạch modun 28

     13. Thứ Năm: Sơ kết trường

  

III. Các hoạt động khác

  1. Tiếp tục học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2015

  2. Tham gia đầy đủ các hoạt động của nhà trường.

Các tin khác