Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 04 tháng 08 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 14:28 06/02/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 6 năm 2017, từ 06/02/2017 đến 12/02/2017 )

                                                     KẾ HOẠCH TUẦN 25

I SỐ LƯỢNG

- GVCN duy trì số lượng hiện có 9/2: 29/11, 8/3: 33/22

-GVCN  ổn định nề nếp, theo dõi chuyên cần , kịp thời vận động học sinh dến trường.

II DẠY VÀ HỌC 

-Thực hiện chương trình tuần 21,22

-  Lên lịch báo giảng và TBDH trên cổng thông tin điện tử kịp thời.

-Tiếp tục BDTX  ( modul 32) Hoạt động của giáo viên chủ nhiệm

-Tăng cường sử dụng đồ dùng hiện có , đăng kí ở sổ thiết bị hiện có.

- Kiểm tra lịch báo giảng ở cổng TTĐT vào thứ 2 hàng tuần.

- TTTD cô Thanh Tâm: chiều thứ 6 tiết 4 lớp 8/2

- Họp liên tịch lúc 9 giờ 00 ngày 9/02/2017

- Họp hội đồng lúc 13 giờ 30 ngày 9/02/2017

- Sinh hoạt chuyên môn tổ; Xây dựng tiết dạy chuyên đề cụm : môn gdcd

- GV Nhạc, Họa, Thể dục, gdcd  tiến hành soạn giáo án theo mẫu mới.

 

III CÁC CÔNG TÁC KHÁC

- Kiểm tra nề nếp vào lớp của lớp cn

- Múa hát sân trường

- Thực hiện theo chủ điểm tháng 02

- nộp kế hoạch nhỏ.

 

Các tin khác