Chúng ta không thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn trong họ "

Ngày 16 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 14:28 06/02/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 6 năm 2017, từ 06/02/2017 đến 12/02/2017 )

                                                     KẾ HOẠCH TUẦN 25

I SỐ LƯỢNG

- GVCN duy trì số lượng hiện có 9/2: 29/11, 8/3: 33/22

-GVCN  ổn định nề nếp, theo dõi chuyên cần , kịp thời vận động học sinh dến trường.

II DẠY VÀ HỌC 

-Thực hiện chương trình tuần 21,22

-  Lên lịch báo giảng và TBDH trên cổng thông tin điện tử kịp thời.

-Tiếp tục BDTX  ( modul 32) Hoạt động của giáo viên chủ nhiệm

-Tăng cường sử dụng đồ dùng hiện có , đăng kí ở sổ thiết bị hiện có.

- Kiểm tra lịch báo giảng ở cổng TTĐT vào thứ 2 hàng tuần.

- TTTD cô Thanh Tâm: chiều thứ 6 tiết 4 lớp 8/2

- Họp liên tịch lúc 9 giờ 00 ngày 9/02/2017

- Họp hội đồng lúc 13 giờ 30 ngày 9/02/2017

- Sinh hoạt chuyên môn tổ; Xây dựng tiết dạy chuyên đề cụm : môn gdcd

- GV Nhạc, Họa, Thể dục, gdcd  tiến hành soạn giáo án theo mẫu mới.

 

III CÁC CÔNG TÁC KHÁC

- Kiểm tra nề nếp vào lớp của lớp cn

- Múa hát sân trường

- Thực hiện theo chủ điểm tháng 02

- nộp kế hoạch nhỏ.

 

Các tin khác