Một ông thầy mà không dạy cho học trò được việc ham muốn học tập thì chỉ là đập búa trên sắt nguội mà thôi "

Ngày 16 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 14:59 15/02/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 6 năm 2019, từ 04/02/2019 đến 10/02/2019 )

                                                                                       KÊ HOẠCH TUẦN 29

                                                                                        (Từ  04 /02- 10/2/ 2019)

TT

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian thực hiện

1

Duy trì số lượng hiện có

Giáo viên chủ nhiệm

Từ  11 /02- 17/2/ 2019

2

Ổn định nề nếp , kiểm tra đồng phục học sinh sau tết

Giáo viên chủ nhiệm

Từ  11 /02- 17/2/ 2019

3

Thực hiện chương trình  tuần 4 HK2

Giáo viên cả tổ

Từ  11 /02- 17/2/ 2019

4

 Lên lịch báo giảng và đăng ký đồ dùng dạy học kịp thời

 

Từ  11 /02- 17/2/ 2019

5

Họp sinh hoạt chuyên môn

Giáo viên cả tổ

            14/02

6

Bồi dưỡng thường xuyên : Nội dung 3: Mouldul:39

Giáo viên cả tổ

Từ  11 /02- 17/2/ 2019

7

 Báo cáo Moudul 38

Giáo viên cả tổ

Từ  11 /02- 17/2/ 2019

8

GV đăng kí thiết bị dạy học  kịp thời

Giáo viên cả tổ

Từ  11 /02- 17/2/ 2019

9

Tham gia kế hoạch nhỏ

GVCN + HS

Từ  11 /02- 17/2/ 2019

10

Soạn giáo án theo mẫu mới

Giáo viên cả tổ

Từ  11 /02- 17/2/ 2019

 

   

  

12

 Đưa học sinh tham gia bóng đá cum  Cô Thanh Tâm  17/02

13

   

  

………………………………………………………………………...........................

………………………………………………………..................................................

                                                                                    Quảng Thọ, ngày 11 tháng 02 năm 2019

                                                                 Tổ trưởng