Việc học giống như đi thuyền ngược nước, không tiến lên ắt phải lùi''

Ngày 08 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 08:47 24/05/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 6 năm 2020, từ 03/02/2020 đến 09/02/2020 )

KẾ HOẠCH TUẦN 25 (Từ  3 /02- 8/02/ 2020)   

TT

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian thực hiện

1

Duy trì số lượng

GVCN

 (Từ  3 /02- 8/02/ 2020)

2

Ổn định nề nếp

GVCN

 (Từ  3 /02- 8/02/ 2020)

3

Thực hiện chương trình  tuần 21 ( tuần 3  HK2)

Giáo viên cả tổ

 (Từ  3 /02- 8/02/ 2020)

4

 Lên lịch báo giảng và đăng ký đồ dùng dạy học kịp thời

Giáo viên cả tổ

 (Từ  3 /02- 8/02/ 2020)

5

Bồi dưỡng  học  sinh giỏi huyện

T thu, cô Nga

 (Từ  3 /02- 8/02/ 2020)

6

Đăng kí  mượn đồ dùng dạy học

Giáo viên cả tổ

 (Từ  3 /02- 8/02/ 2020)

7

 Hoàn thành  học bạ

 Giáo viên cả tổ

Trước ngày 5/ 2 /2020

8

  Nộp bài thu hoạch Bồi dưỡng thường xuyên Modul 1

Giáo viên cả tổ

(Từ  20 /01- 26/01/ 2020)

9

Tiếp tục bồi dưỡng thường xuyên : Modunl 2 : Hoạt động học tập của học sinh THCS

Giáo viên cả tổ

 (Từ  3 /02- 8/02/ 2020)

10

 Từ ngày 4/2 đến 9/2 học sinh nghỉ học

 

Từ ngày 4/2- 9/2/ 2020

11

 Sáng thứ 5 : Kiểm tra hồ sơ sổ điểm , học bạ , đánh giá BDTX , lao động vệ sinh trường lớp

 Giáo viên cả tổ

 Ngày 6/ 2/2020

                                                                                    Quảng Thọ : ngày  3  tháng 02 năm 2020

                                                                 Tổ trưởng

Các tin khác