Nhà trường phải luôn luôn có chủ trương tạo cho học trò một cá tính cân đối chớ không nên biến chúng thành một nhà chuyên môn "

Ngày 16 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 13:39 03/03/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 27
( Tuần 7 năm 2013, từ 11/02/2013 đến 17/02/2013 )

              KẾ HOẠCH TUẦN 6

- Thực hiện chương trình tuần 26, 27

 - Lên lịch báo giảng ở trang Web kịp thời

- Tăng cường sử dụng đồ dùng dạy học hiện có và ứng dụng CNTT vào dạy học

- Tăng cương công tác phụ đạo học sinh yếu và bồi dương hs giỏi khối 6,7,8

- Họp liên tịch lúc 13g00 ngày 03/3/2014

- Họp hội đồng lúc 14g00 ngày 03/03/2014

- Thanh tra toàn diện Cô Nga:

         + Tiết 4 sáng thứ 4 lớp 6/1

         + Tiết 4 sáng thứ 6 lớp 6/1

         + Kiểm tra hồ sơ tháng 2

- kiểm tra đề chung môn Anh văn: 

         + Anh văn 8

- Họp ban chấp hành cong đoàn mỡ rộng.

- Tham gia tọa đàm ngày 08/03/2014 

- giáo viên vào điểm sổ chính và cổng CNTT để BGH kiểm tra.

Các tin khác