Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 30 tháng 05 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 13:39 03/03/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 27
( Tuần 7 năm 2013, từ 11/02/2013 đến 17/02/2013 )

              KẾ HOẠCH TUẦN 6

- Thực hiện chương trình tuần 26, 27

 - Lên lịch báo giảng ở trang Web kịp thời

- Tăng cường sử dụng đồ dùng dạy học hiện có và ứng dụng CNTT vào dạy học

- Tăng cương công tác phụ đạo học sinh yếu và bồi dương hs giỏi khối 6,7,8

- Họp liên tịch lúc 13g00 ngày 03/3/2014

- Họp hội đồng lúc 14g00 ngày 03/03/2014

- Thanh tra toàn diện Cô Nga:

         + Tiết 4 sáng thứ 4 lớp 6/1

         + Tiết 4 sáng thứ 6 lớp 6/1

         + Kiểm tra hồ sơ tháng 2

- kiểm tra đề chung môn Anh văn: 

         + Anh văn 8

- Họp ban chấp hành cong đoàn mỡ rộng.

- Tham gia tọa đàm ngày 08/03/2014 

- giáo viên vào điểm sổ chính và cổng CNTT để BGH kiểm tra.

Các tin khác