Học không biết chán, dạy người không biết mỏi''

Ngày 29 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 10:45 11/02/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 44
( Tuần 7 năm 2015, từ 09/02/2015 đến 15/02/2015 )

                         KẾ HOẠCH TUẦN 24

- Thực hiện chương trình tuần 5 của học kì 2

- Lên lịch báo giảng tren trang web và ở sổ báo giảng ( TT kiểm tra vào ngày 9/02)

 - Tăng cường bồi dưỡng học sinh giỏi khối 8.9 môn anh văn.

- Tăng cường sử dụng đồ dùng dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học có hiệu quả tốt.

-  Họp liên tịch; 13 giờ ngày 12/02/2015

- Dự giờ thương xuyên: Thầy Tùng tiết 2 sáng thứ 4.

- Tiếp tục học BDTX moddun 21

- Họp hội đồng lúc  14 giờ ngày 12/02/2015

Các tin khác