Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 26 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 17:43 15/02/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 25
( Tuần 7 năm 2016, từ 15/02/2016 đến 21/02/2016 )

I. Số lượng

Duy tì số lượng ở các lớp 8-1; 8-2; 9-1

- Báo cáo tổ khi học sinh nghỉ học.

II. Hoạt động Dạy và Học

- Thực hiện chương trình tuần 25

- Soạn giáo án theo công văn số 2575 của sở giáo dục và đào tạo.

- Soạn giáo án E- learning: Cô Trinh

- Nộp kế hoạch sử dụng đồ dùng dạy học kì II cho tổ

- Thứ Năm họp hội đồng sư phạm lúc 10 giờ; SHCM: lúc 14 h

- Lên lịch báo giảng, cập nhật điểm

- Kiểm tra hồ sơ tháng 2

- Tiếp tục học bồi dưỡng thường xuyên

III. Các hoạt động khác

- Tham gia đầy đủ các hoạt động của đoàn thể

Các tin khác