Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 04 tháng 08 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 13:39 14/02/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 26
( Tuần 7 năm 2017, từ 13/02/2017 đến 19/02/2017 )

   KẾ HOẠCH TUẦN 26

I SỐ LƯỢNG

- GVCN duy trì số lượng hiện có 9/2: 29/11, 8/3: 33/22

-GVCN  ổn định nề nếp, theo dõi chuyên cần , kịp thời vận động học sinh dến trường.

II DẠY VÀ HỌC 

-Thực hiện chương trình tuần 22,23

-  Lên lịch báo giảng và TBDH trên cổng thông tin điện tử kịp thời.

-Tiếp tục BDTX  ( modul 32) Hoạt động của giáo viên chủ nhiệm

-Tăng cường sử dụng đồ dùng hiện có , đăng kí ở sổ thiết bị hiện có.

- Kiểm tra lịch báo giảng ở cổng TTĐT vào thứ 2 hàng tuần.

- TTTD cô Thanh Tâm: chiều thứ 4 tiết 2 lớp 7/2

- Sinh hoạt chuyên môn tổ: - Xây dựng tiết dạy chuyên đề cụm : môn gdcd

                                    - Thao giảng: Cô Nam, cô Như Tâm, Cô Thanh Tâm

   - GV Nhạc, Họa, Thể dục, gdcd  tiến hành soạn giáo án theo mẫu mới.

- Hoàn thành hồ sơ thanh tra toàn diện cô Thanh Tâm

- Vào điểm ở sổ chính

- Kiểm tra hồ giáo án tháng 2.  

- Thầy Thu có kế hoạch  bồi dưỡng học sinh giỏi tỉnh tại trường

- Dự giờ thường xuyên: Thầy Lành: T3 sáng thứ 7 

                               Cô Nam : T3 chiều thứ 6

III CÁC CÔNG TÁC KHÁC

- Kiểm tra nề nếp ra vào lớp.

- Múa hát sân trường

- Thực hiện theo chủ điểm tháng 02

- nộp kế hoạch nhỏ: lớp 8/3,9/2

 

Các tin khác