Cần phải lựa chọn một cách nghiêm ngặt xem nên học gì và không nên học gì ''

Ngày 16 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 14:12 18/02/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 7 năm 2019, từ 11/02/2019 đến 17/02/2019 )

                                                                                           KÊ HOẠCH TUẦN 30

                                                                                        (Từ  11 /02- 17/2/ 2019)

TT

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian thực hiện

1

Duy trì số lượng hiện có

Giáo viên chủ nhiệm

Từ  18 /02- 24/2/ 2019

2

Ổn định nề nếp , kiểm tra đồng phục học sinh sau tết

Giáo viên chủ nhiệm

Từ  18 /02- 24/2/ 2019

3

Thực hiện chương trình  tuần 5 HK2

 

Từ  18 /02- 24/2/ 2019

4

 Lên lịch báo giảng và đăng ký đồ dùng dạy học kịp thời

 

Giáo viên cả tổ

Từ  18 /02- 24/2/ 2019

5

Họp sinh hoạt chuyên môn tổ

Giáo viên cả tổ

            21/02

6

Bồi dưỡng thường xuyên : Nội dung 3: Mouldul:39

Giáo viên cả tổ

Từ  18 /02- 24/2/ 2019

7

 Báo cáo Moudul 38

Giáo viên cả tổ

Từ  18 /02- 24/2/ 2019

8

GV đăng kí thiết bị dạy học  kịp thời

Giáo viên cả tổ

Từ  18 /02- 24/2/ 2019

9

Tham gia kế hoạch nhỏ

GVCN + HS

Từ  18 /02- 24/2/ 2019

10

Soạn giáo án theo mẫu mới

Giáo viên cả tổ

Từ  18 /02- 24/2/ 2019

 11

 Kiểm tra hồ sơ   Giáo viên cả tổ

  21/02

12

     

13

   

  

………………………………………………………………………...........................

………………………………………………………..................................................

                                                                                    Quảng Thọ, ngày 18 tháng 02 năm 2019

                                                                 Tổ trưởng

Các tin khác