Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 26 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 14:12 18/02/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 7 năm 2019, từ 11/02/2019 đến 17/02/2019 )

                                                                                           KÊ HOẠCH TUẦN 30

                                                                                        (Từ  11 /02- 17/2/ 2019)

TT

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian thực hiện

1

Duy trì số lượng hiện có

Giáo viên chủ nhiệm

Từ  18 /02- 24/2/ 2019

2

Ổn định nề nếp , kiểm tra đồng phục học sinh sau tết

Giáo viên chủ nhiệm

Từ  18 /02- 24/2/ 2019

3

Thực hiện chương trình  tuần 5 HK2

 

Từ  18 /02- 24/2/ 2019

4

 Lên lịch báo giảng và đăng ký đồ dùng dạy học kịp thời

 

Giáo viên cả tổ

Từ  18 /02- 24/2/ 2019

5

Họp sinh hoạt chuyên môn tổ

Giáo viên cả tổ

            21/02

6

Bồi dưỡng thường xuyên : Nội dung 3: Mouldul:39

Giáo viên cả tổ

Từ  18 /02- 24/2/ 2019

7

 Báo cáo Moudul 38

Giáo viên cả tổ

Từ  18 /02- 24/2/ 2019

8

GV đăng kí thiết bị dạy học  kịp thời

Giáo viên cả tổ

Từ  18 /02- 24/2/ 2019

9

Tham gia kế hoạch nhỏ

GVCN + HS

Từ  18 /02- 24/2/ 2019

10

Soạn giáo án theo mẫu mới

Giáo viên cả tổ

Từ  18 /02- 24/2/ 2019

 11

 Kiểm tra hồ sơ   Giáo viên cả tổ

  21/02

12

     

13

   

  

………………………………………………………………………...........................

………………………………………………………..................................................

                                                                                    Quảng Thọ, ngày 18 tháng 02 năm 2019

                                                                 Tổ trưởng

Các tin khác