Học không biết chán, dạy người không biết mỏi''

Ngày 02 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 08:57 24/05/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 7 năm 2020, từ 10/02/2020 đến 16/02/2020 )

 KẾ HOẠCH TUẦN 26 (Từ  9 /02- 15/02/ 2020) 

TT

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian thực hiện

1

Duy trì số lượng

GVCN

 (Từ  9 /02- 15/02/ 2020)

2

Ổn định nề nếp

GVCN

(Từ  9 /02- 15/02/ 2020)

3

Thực hiện chương trình  tuần 21 ( tuần 2 HK2)

Giáo viên cả tổ

(Từ  9 /02- 15/02/ 2020)

4

 Lên lịch báo giảng và đăng ký đồ dùng dạy học kịp thời

Giáo viên cả tổ

(Từ  9 /02- 15/02/ 2020)

5

Tăng cường bồi dưỡng  học  sinh giỏi huyện

Giáo viên cả tổ

(Từ  9 /02- 15/02/ 2020)

6

Đăng kí  mượn đồ dùng dạy học

Giáo viên cả tổ

(Từ  9 /02- 15/02/ 2020)

7

Lao động toàn trường

 Giáo viên cả tổ

Ngày 12/ 2/ 2020

8

 Trực trường theo kế hoạch

Giáo viên  cả tổ

(Từ  9 /02- 15/02/ 2020)

9

Tiếp tục bồi dưỡng thường xuyên : Modunl 2 : Hoạt động học tập của học sinh THCS

Giáo viên cả tổ

(Từ  9 /02- 15/02/ 2020)

                 

                                                                                    Quảng Thọ : ngày  9 tháng 02 năm 2020

                                                                 Tổ trưởng

                                                                                                         Ngô Đình Thiên thu

Các tin khác