Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 29 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 15:13 10/03/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 28
( Tuần 8 năm 2013, từ 18/02/2013 đến 24/02/2013 )

                KẾ HOẠCH TUẦN 8

- Thực hiện chương trình tuần 27, 28

 - Lên lịch báo giảng ở trang Web kịp thời

- Tăng cường sử dụng đồ dùng dạy học hiện có và ứng dụng CNTT vào dạy học

- Tăng cương công tác phụ đạo học sinh yếu và bồi dương hs giỏi khối 6,7,8

- Sinh hoạt chuyên môn lúc 13g00 ngày 13/3/2014

    + Triển khai công tác phổ cập cho giáo viên.

- Thao giảng lúc 13g30 ngày 13/03/2014

             - Cô T. Tâm:

         + Tiết 1 lớp 6/1

             Thầy Tùng: 

        + Tiết 2 lớp

- giáo viên vào điểm sổ chính và cổng CNTT để BGH kiểm tra.

- Dự giờ thường xuyên Thầy Lành tiết 3 sáng thứ 7

Các tin khác