Muốn xây dựng đất nước, trước hết phải phát triển giáo dục. Muốn trị nước, phải trọng dụng người tài "

Ngày 16 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 15:13 10/03/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 28
( Tuần 8 năm 2013, từ 18/02/2013 đến 24/02/2013 )

                KẾ HOẠCH TUẦN 8

- Thực hiện chương trình tuần 27, 28

 - Lên lịch báo giảng ở trang Web kịp thời

- Tăng cường sử dụng đồ dùng dạy học hiện có và ứng dụng CNTT vào dạy học

- Tăng cương công tác phụ đạo học sinh yếu và bồi dương hs giỏi khối 6,7,8

- Sinh hoạt chuyên môn lúc 13g00 ngày 13/3/2014

    + Triển khai công tác phổ cập cho giáo viên.

- Thao giảng lúc 13g30 ngày 13/03/2014

             - Cô T. Tâm:

         + Tiết 1 lớp 6/1

             Thầy Tùng: 

        + Tiết 2 lớp

- giáo viên vào điểm sổ chính và cổng CNTT để BGH kiểm tra.

- Dự giờ thường xuyên Thầy Lành tiết 3 sáng thứ 7

Các tin khác