Kiến thức không có trọng lượng, nó là kho báu bạn có thể mang theo một cách dễ dàng "

Ngày 16 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 15:03 23/02/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 8 năm 2016, từ 22/02/2016 đến 28/02/2016 )

I. Số lượng

Duy trì số lượng ở các lớp 8-1; 8-2; 9-1

- Báo cáo tổ khi học sinh nghỉ học. ( T Tâm; Nga; Thu )

II. Hoạt động Dạy và Học

- Thực hiện chương trình tuần 26

- Soạn giáo án theo công văn số 2575 của sở giáo dục và đào tạo.

- Soạn giáo án E- learning: Cô Trinh

- Nộp kế hoạch sử dụng đồ dùng dạy học kì II cho tổ

- Thứ Năm SHCM tại trường Ngô Thế Lân lúc 13h30 ( Cô Như Tâm )

- Lên lịch báo giảng, cập nhật điểm

- Kiểm tra hồ sơ tháng 2

- Tiếp tục học bồi dưỡng thường xuyên

- Thanh tra chuyên đề: Cô Thanh Tâm

- Thanh tra toàn diện: Cô Như Tâm

- Thao giảng: Thầy Tùng ngày thứ Bảy tiết 3.

- Cô Thanh Tâm tham gia tập huấn tại PGD

III. Các hoạt động khác

- Tham gia đầy đủ các hoạt động của đoàn thể

Các tin khác