Sau thực phẩm, giáo dục là nhu cầu số một của dân tộc ''

Ngày 16 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 20:12 26/02/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 8 năm 2019, từ 18/02/2019 đến 24/02/2019 )

                                                                           KẾ HOẠCH TUẦN 30(Từ  18 /2- 24/02/ 2019)        

TT

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian thực hiện

1

Duy trì số lượng hiện có

Giáo viên chủ nhiệm

Từ  18 /2- 24/02/ 2019)

2

Ổn định nề nếp , kiểm tra đồng phục học sinh

Giáo viên chủ nhiệm

Từ  18 /2- 24/02/ 2019)

3

Thực hiện chương trình  tuần 7 HK2

Giáo viên cả tổ

Từ  18 /2- 24/02/ 2019)

4

 Lên lịch báo giảng và đăng ký đồ dùng dạy học kịp thời

Giáo viên cả tổ

Từ  18 /2- 24/02/ 2019)

5

Thanh tra chuyên đề tổ việc giáo viên lên LBG sổ và trang web.

Giáo viên cả tổ

Từ  18 /2- 24/02/ 2019)

6

Bồi dưỡng thường xuyên : Nội dung 3: Mouldul:39

Giáo viên cả tổ

Từ  18 /2- 24/02/ 2019)

7

Báo và sửa phòng lap để tiến hành dạy học

Thầy Thu

Từ  18 /2- 24/02/ 2019)

8

Báo cáo BDTX mô đun 38

Giáo viên cả tổ

21/2

9

Bồi dưỡng học sinh  giỏi 

Cô Nga

Từ  18 /2- 24/02/ 2019)

10

Kiểm tra hồ sơ tháng 02

Giáo viên cả tổ

21/02

11

Sinh họt chuyên môn và thao giảng

Cô Yến, Cô Thanh Tâm

21/2

………………………………………………………………………...........................

………………………………………………………..................................................

                                                                                                                                              Quảng Thọ, ngày 18 tháng 2 năm 2019

                                                                 Tổ trưởng

 

Các tin khác