Ngủ dậy muộn thi phí mất cả ngày, ở tuổi thanh niên mà không học tập thì phí mất cả cuộc đời "

Ngày 08 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 08:59 24/05/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 8 năm 2020, từ 17/02/2020 đến 23/02/2020 )

  KẾ HOẠCH TUẦN 27 (Từ  17 /02- 23/02/ 2020) 

TT

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian thực hiện

1

Duy trì số lượng

GVCN

 (Từ  17 /02- 23/02/ 2020)

2

Ổn định nề nếp

GVCN

(Từ  17 /02- 23/02/ 2020)

3

Thực hiện chương trình  tuần 22 ( tuần 2 HK2)

Giáo viên cả tổ

(Từ  17 /02- 23/02/ 2020)

4

 Lên lịch báo giảng và đăng ký đồ dùng dạy học kịp thời

Giáo viên cả tổ

(Từ  17 /02- 23/02/ 2020)

5

Bồi dưỡng  học  sinh giỏi huyện

Giáo viên cả tổ

(Từ  17 /02- 23/02/ 2020)

6

Đăng kí  mượn đồ dùng dạy học

Giáo viên cả tổ

(Từ  17/02- 23/02/ 2020)

7

Lao động toàn trường

 Giáo viên cả tổ

Ngày 20/ 2/ 2020

8

 Trực trường theo kế hoạch

Giáo viên  cả tổ

(Từ  17 /02- 23/02/ 2020)

9

Tiếp tục bồi dưỡng thường xuyên : Modunl 2 : Hoạt động học tập của học sinh THCS

Giáo viên cả tổ

(Từ  17 /02- 23/02/ 2020)

                 

                                                                                    Quảng Thọ : ngày  17tháng 02 năm 2020

                                                                 Tổ trưởng

 

                                                                                                          Ngô Đình Thiên Thu

Các tin khác