Bạn đứng thứ mấy trong lớp không quan trọng nhưng phải thể hiện được đẳng cấp khi bước ra xã hội "

Ngày 29 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 13:24 17/03/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 29
( Tuần 9 năm 2013, từ 25/02/2013 đến 03/03/2013 )

               KẾ HOẠCH TUẦN 9

- Thực hiện chương trình tuần  28, 28

 - Lên lịch báo giảng ở trang Web kịp thời

- Tăng cường sử dụng đồ dùng dạy học hiện có và ứng dụng CNTT vào dạy học

- Tăng cương công tác phụ đạo học sinh yếu và bồi dương hs giỏi khối 6,7,8

- giáo viên vào điểm sổ chính và cổng CNTT tháng 3 kịp thời.

Các tin khác