Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 05 tháng 06 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 05:51 25/02/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 46
( Tuần 9 năm 2015, từ 23/02/2015 đến 01/03/2015 )

                             KẾ HOẠCH TUẦN 25

- Thực hiện chương trình tuần 6 của học kì 2

- Lên lịch báo giảng tren trang web và ở sổ báo giảng ( TT kiểm tra vào ngày 25/02)

 - Tăng cường bồi dưỡng học sinh giỏi khối 8.9 môn anh văn.

- Tăng cường sử dụng đồ dùng dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học có hiệu quả tốt.

- Tiếp tục học BDTX moddun 21

- Sinh hoạt chuyên môn tổ 13 giờ ngày 26/02/2015

- Thao giảng: Thầy Tùng.

- GVCN hoàn thành sổ chủ nhiệm và nộp cho nhà trương kiểm tra vào tuần 26.

Các tin khác