Dạy tức là học hai lần''

Ngày 16 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 07:38 27/02/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 9 năm 2018, từ 26/02/2018 đến 04/03/2018 )

Tuần 30(từ ngày 26/02-04/03/2018)

1 Số lượng : 

- GVCN duy trì số lượng hiện có lớp sau tết 7/2,7/2,/9/3

- Ổn định nề nếp dạy và học

- Báo cáo số lượng cho Cô Mai

2 Dạy học :

- Thực hiện chương trình tuần 24,25(HKII)

- Lên lịch báo giảng, TKB ở trang Web sổ kịp thời

- Bồi dưỡng học sinh giỏi theo kế hoạch

- Tiếp tục học BDTX nội dung 3 mô đun 35.

- Nộp bản đăng kí đồ dùng dạy học.

- Tăng cường sử dụng đồ dùng dỵ họa và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học

- GV vào sổ điểm tháng 3

- Nộp danh sách học sinh giỏi bộ môn anh văn khối 6,7,8 

- Họp hội đồng sư phạm  lúc 13g30 ngày 01/03/2018

- Góp ý tiết TTTD cô Như Tâm tiết 4 chiều 27/02/2018

3 Các hoạt động khác.

- Thực hiện theo chủ điểm: "Mừng Đảng Mừng Xuân "

- Lao động vệ sinh trường lớp

- Thực hiện kế hoạch nhỏ

- Thực hiện tốt chuyển tiết 5 phút.

Các tin khác