Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 04 tháng 08 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 20:19 26/02/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 9 năm 2019, từ 25/02/2019 đến 03/03/2019 )

                                                                         KẾ HOẠCH TUẦN 31

                                                                       (Từ  25 /2- 3/3/ 2019)        

TT

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian thực hiện

1

Duy trì số lượng hiện có

Giáo viên chủ nhiệm

(Từ  25 /2- 3/3/ 2019)

2

Ổn định nề nếp , kiểm tra đồng phục học sinh

Giáo viên chủ nhiệm

(Từ  25 /2- 3/3/ 2019)

3

Thực hiện chương trình  tuần 7 HK2

Giáo viên cả tổ

(Từ  25/2- 3/3/ 2019)

4

 Lên lịch báo giảng và đăng ký đồ dùng dạy học kịp thời

Giáo viên cả tổ

(Từ  25 /2- 3/3/ 2019)

5

Tiếp tục sữa và dạy học phòng Lap

ThầyThu

 (Từ  25/2- 3/3/ 2019)

6

Bồi dưỡng thường xuyên : Nội dung 3: Mouldul:39

Giáo viên cả tổ

(Từ  25 /2- 3/3/ 2019)

7

 Tăng cường dự giờ giáo viên

Giáo viên cả tổ

(Từ  25 /2- 26/2/ 2019)

8

GV đăng kí thiết bị dạy học  kịp thời

Giáo viên cả tổ

(Từ  25 /2- 3/3/ 2019)

9

Bồi dưỡng học sinh  giỏi 

  Cô Nga

(Từ  25 /2- 3/3/ 2019)

10

Soạn giáo án theo mẫu mới

Giáo viên cả tổ

(Từ  25 /2- 3/3/ 2019)

11

 

………………………………………………………………………...........................

………………………………………………………..................................................

                                                                                    Quảng Thọ : ngày 25 tháng 2 năm 2019

                                                                 Tổ trưởng

 

Các tin khác