Sự chửi rủa có thể giết chết một mối tình, nhưng sự câm lặng lại không làm tiêu tan nó được "

Ngày 16 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 20:19 26/02/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 9 năm 2019, từ 25/02/2019 đến 03/03/2019 )

                                                                         KẾ HOẠCH TUẦN 31

                                                                       (Từ  25 /2- 3/3/ 2019)        

TT

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian thực hiện

1

Duy trì số lượng hiện có

Giáo viên chủ nhiệm

(Từ  25 /2- 3/3/ 2019)

2

Ổn định nề nếp , kiểm tra đồng phục học sinh

Giáo viên chủ nhiệm

(Từ  25 /2- 3/3/ 2019)

3

Thực hiện chương trình  tuần 7 HK2

Giáo viên cả tổ

(Từ  25/2- 3/3/ 2019)

4

 Lên lịch báo giảng và đăng ký đồ dùng dạy học kịp thời

Giáo viên cả tổ

(Từ  25 /2- 3/3/ 2019)

5

Tiếp tục sữa và dạy học phòng Lap

ThầyThu

 (Từ  25/2- 3/3/ 2019)

6

Bồi dưỡng thường xuyên : Nội dung 3: Mouldul:39

Giáo viên cả tổ

(Từ  25 /2- 3/3/ 2019)

7

 Tăng cường dự giờ giáo viên

Giáo viên cả tổ

(Từ  25 /2- 26/2/ 2019)

8

GV đăng kí thiết bị dạy học  kịp thời

Giáo viên cả tổ

(Từ  25 /2- 3/3/ 2019)

9

Bồi dưỡng học sinh  giỏi 

  Cô Nga

(Từ  25 /2- 3/3/ 2019)

10

Soạn giáo án theo mẫu mới

Giáo viên cả tổ

(Từ  25 /2- 3/3/ 2019)

11

 

………………………………………………………………………...........................

………………………………………………………..................................................

                                                                                    Quảng Thọ : ngày 25 tháng 2 năm 2019

                                                                 Tổ trưởng

 

Các tin khác