Chúng ta có thể dạy dựa trên kinh nghiệm, nhưng chúng ta không thể dạy các bài học kinh nghiệm "

Ngày 16 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 09:05 24/05/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 9 năm 2020, từ 24/02/2020 đến 01/03/2020 )

 KẾ HOẠCH TUẦN 28 (Từ  24 /02- 1/03/ 2020) 

TT

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian thực hiện

1

Duy trì số lượng

Giáo viên chủ nhiệm

 (Từ  24 /02- 1/03/ 2020)

2

Ổn định nề nếp

Giáo viên chủ nhiệm

(Từ  24 /02- 1/03/ 2020)

3

Thực hiện chương trình  tuần 23 ( tuần 2 HK2)

Giáo viên cả tổ

(Từ  24 /02- 1/03/ 2020)

4

 Tuyên truyền phòng dịch

Giáo viên cả tổ

(Từ  24/02- 1/03/ 2020)

5

Tăng cường bồi dưỡng  học  sinh giỏi huyện

Giáo viên cả tổ

(Từ  24 /02- 1/03/ 2020)

6

Triển khai chủ điểm

Giáo viên cả tổ

(Từ  24 /02- 1/03/ 2020)

7

Lao động toàn trường

 Giáo viên cả tổ

Ngày 26/ 2/ 2020

8

 Trực trường theo kế hoạch

Giáo viên  cả tổ

(Từ  24 /02- 1/03/ 2020)

9

Tiếp tục bồi dưỡng thường xuyên : Modunl 2 : Hoạt động học tập của học sinh THCS

Giáo viên cả tổ

(Từ  24 /02- 1/03/ 2020)

Nhân xét: -100% giáo viên thực hiện đúng kế hoạch

                 

                                                                                    Quảng Thọ : ngày  24 tháng 02 năm 2020

                                                                 Tổ trưởng

                                                                                                             Ngô Đình Thiên Thu

Các tin khác