Bé chẳng học, lớn làm gì?''

Ngày 20 tháng 01 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Địa - Sử - GDCD

Cập nhật lúc : 04:52 07/12/2021  

Kế hoạch tuần học thứ 14
( Tuần 49 năm 2021, từ 06/12/2021 đến 12/12/2021 )

          KẾ HOẠCH TUẦN 14 (Từ  06/12- 12/12/ 2021) Năm học : 2021-2022

TT

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian thực hiện

1

- Ổn định  và duy trì số lượng hiện có sau khi đi học trực tiếp. GV nhắc học nộp các khoản thu của nhà trường

Giáo viên chủ nhiệm

 Ngày 06/12/-12/12/2021

2

- GVCN nắm tình hình  học sinh về các trường hợp F1, F2 hoặc từ vùng dịch về

Giáo viên chủ nhiệm

Ngày 06/12/-12/12/2021

3

- Lên lịch báo giảng kịp thời

Giáo viên cả tổ

Ngày 06/12/-12/12/2021

4

-GVCN phát động phong trào trang trí cây xanh trồng phòng học.

Giáo viên chủ nhiệm

Ngày 06/12/-12/12/2021

5

- Học thời khóa biểu và dạy học theo công văn 4040

Giáo viên cả tổ

Ngày 06/12/-12/12/2021

6

- Thứ 2 hàng tuần giáo viên mặc đồng phục theo quy định

Giáo viên cả tổ

Ngày 06/12/-12/12/2021

7

- Gv nắm kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi của trường.Tăng cường BDHSG

Giáo viên cả tổ

Ngày 06/12/-12/12/2021

8

- Tăng cường dạy CNTT, có đồ dùng dạy học

Giáo viên cả tổ

Ngày 06/12/-12/12/2021

9

-Dạy  học trực tiếp, học sinh , giáo viên F2 học và dạy online

Giáo viên cả tổ

Ngày 06/12/-12/12/2021

10

- Chốt và lập danh sách HSG

Giáo viên cả tổ

Ngày 06/12/-12/12/2021

11

- Phân công ra đề thi theo ma trận của Phòng

Giáo viên cả tổ

Ngày 06/12/-12/12/2021

12

- Thanh tra toàn diện cô Kim Anh

Thầy Đặng

Ngày 06/12/-12/12/2021

13

- Chăm sóc cây xanh

Giáo viên cả tổ

Ngày 06/12/-12/12/2021

14

- Vào điểm ở cổng thông tin

Giáo viên cả tổ

Ngày 06/12/-12/12/2021

15

- Thao giảng Thầy Đặng

Giáo viên cả tổ

Ngày 09/12/2021

16

- Thanh tra chuyên đề Thầy Đặng, Cô Kim Anh

Thầy Đặng

Ngày 06/12/-12/12/2021

17

- Chủ nhật xanh

Giáo viên cả tổ

Ngày11/12/2021

Nhân xét:  100% giáo viên thực hiện đúng kế hoạch

                                                                       Quảng Thọ : ngày  6  tháng  12 năm 2021

                                                                 Tổ trưởng

 

 

                                                                        Võ Hữu Đặng