Muốn xây dựng đất nước, trước hết phải phát triển giáo dục. Muốn trị nước, phải trọng dụng người tài "

Ngày 20 tháng 01 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Khoa học tự nhiên - Công nghệ

Kế hoạch tuần học thứ 12 ( Tuần 47 năm 2021, từ 22/11/2021 đến 28/11/2021 )

 • Kế hoạch tuần học thứ 52
  (tuần 15 năm 2021, từ 12/04/2021 đến 18/04/2021)
  KẾ HOẠCH TUẦN (Từ ngày 12/04 đến ngày 17/04/ 2021) TT Nội dung công ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 52
  (tuần 13 năm 2021, từ 29/03/2021 đến 04/04/2021)
  KẾ HOẠCH TUẦN (Từ ngày 29 /03 đến ngày 3/04/ 2021) TT Nội dung công ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 52
  (tuần 12 năm 2021, từ 22/03/2021 đến 28/03/2021)
  KẾ HOẠCH TUẦN 10 - Kiểm tra hoàn thành hồ sơ KTTD cô Nga - Góp ý 2 tiết ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 52
  (tuần 11 năm 2021, từ 15/03/2021 đến 21/03/2021)
  KẾ HOẠCH TUẦN 11 (Từ ngày 15 /03 đến ngày20/03/ 2021) TT Nội dung công ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 52
  (tuần 9 năm 2021, từ 01/03/2021 đến 07/03/2021)
  KẾ HOẠCH TUẦN (Từ ngày 01/03 đến ngày07/03/ 2021) TT Nội dung công ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 52
  (tuần 8 năm 2021, từ 22/02/2021 đến 28/02/2021)
  KẾ HOẠCH TUẦN (Từ ngày 29 /03 đến ngày 3/04/ 2021) TT Nội dung công ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 3
  (tuần 39 năm 2020, từ 21/09/2020 đến 27/09/2020)
  KẾ HOẠCH TUẦN 3 Từ ngày 22/09/2020 đến ngày 27/09/2020 TT Nội dung công ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 3
  (tuần 36 năm 2019, từ 02/09/2019 đến 08/09/2019)
  - Nghỉ lễ 2/9 - Thực hiện tuần 3 - Nộp PPCT qua mail để chuyển cho chuyên ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 2
  (tuần 35 năm 2019, từ 26/08/2019 đến 01/09/2019)
  - Thực hiện chương trình tuần 2 - họp tổ chuyên môn bầu tổ trưởng, tổ ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 52
  (tuần 18 năm 2017, từ 01/05/2017 đến 07/05/2017)
  KẾ HOẠCH TUẦN 35 I SỐ LƯỢNG - GVCN duy trì số lượng hiện có. -GVCN ...