Việc học giống như đi thuyền ngược nước, không tiến lên ắt phải lùi''

Ngày 20 tháng 01 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Khoa học tự nhiên - Công nghệ

Cập nhật lúc : 12:29 22/11/2021  

Kế hoạch tuần học thứ 12
( Tuần 47 năm 2021, từ 22/11/2021 đến 28/11/2021 )

KẾ HOẠCH TUẦN 12

(Từ  22/11- 27/11/ 2021)

TT

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian thực hiện

1

- Thực hiện chương trình tuần 12

Giáo viên cả tổ

22- 27/11/2021

2

- Ổn định  và duy trì số lượng hiện có

Giáo viên chủ nhiệm

22- 27/11/2021

3

- GVCN nắm tình hình  học sinh về các trường hợp F1, F2 hoặc từ vùng dịch về

Giáo viên chủ nhiệm

22- 27/11/2021

4

- Lên lịch báo giảng kịp thời

Giáo viên cả tổ

22/11/2021

5

-Tiếp tục kiểm tra giữa kì 2 môn còn lại Lí 9. Hoá 8

Thầy Sơn, thầy Ân, thầy Linh

22/11; 26/11/2021

6

- Học thời khóa biểu và dạy học theo công văn 4040

Giáo viên cả tổ

22- 27/11/2021

7

-Khảo sát học sinh giỏi

Giáo viên liên quan

25/112021

8

- Tăng cường dự giờ thăm lớp

Giáo viên cả tổ

22- 27/11/2021

9

- Tăng cường BDHSG

Giáo viên cả tổ

22- 27/11/2021

10

- Khảo sát KHKT

Thầy Sơn

24/11/2021

11

-Tập huấn BDTX modul 5

Thầy Sơn

22- 27/11/2021

12

- Hướng dẫn hs hoàn thành sản phẩm KHKT

Thầy Sơn

22- 24/11/2021

13

- Tăng cường ứng dụng CNTT và sử dụng đồ dùng dạy học hiện có

Giáo viên cả tổ

22- 27/11/2021

14

- Kiểm tra chuyên đề cô Nhiên

Chuyên môn, tổ trưởng

26/11/2021

15

- Vào điểm ở cổng thông tin điện tử

Giáo viên cả tổ

22- 27/11/2021

16

- Dạy thay thầy Sơn bận tập huấn

Thầy Linh

27/11/2021

17

- Nộp hồ sơ cho chuyên môn kiểm tra

Giáo viên cả tổ

22/11/2021

Nhận xét:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                                                                                        Quảng Thọ : ngày  22  tháng  11 năm 2021

                                                                 Tổ trưởng

 

 

                                                                        Trần Đức Sơn

Các tin khác