Hỏi một câu chỉ dốt chốc lát. Nhưng không hỏi sẽ dốt nát cả đời ''

Ngày 20 tháng 09 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Lý - Hóa - Công nghệ

Kế hoạch tuần học thứ 8 ( Tuần 38 năm 2018, từ 17/09/2018 đến 23/09/2018 )

 • Kế hoạch tuần học thứ 25
  (tuần 3 năm 2018, từ 15/01/2018 đến 21/01/2018)
  Nội dung công việc Người thực hiện Thời gian thực hiện 1 Thực ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 24
  (tuần 2 năm 2018, từ 08/01/2018 đến 14/01/2018)
  KẾ HOẠCH TUẦN 20 (Từ 11/12- 16/12/ 2017) TT Nội dung công việc Người ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 8
  (tuần 39 năm 2017, từ 25/09/2017 đến 01/10/2017)
  KẾ HOACH TUẦN 8 (TỪ 25/9-30/9/2017) 1 SỐ LƯỢNG : -DUY TRÌ SỐ LƯỢNG HIỆN ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 7
  (tuần 38 năm 2017, từ 18/09/2017 đến 24/09/2017)
  KẾ HOACH TUẦN 8 (TỪ 25/9-30/9/2017) 1 SỐ LƯỢNG : -DUY TRÌ SỐ LƯỢNG HIỆN ...