Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ "

Ngày 22 tháng 04 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Lý - Hóa - Công nghệ

Kế hoạch tuần học thứ 36 ( Tuần 14 năm 2019, từ 01/04/2019 đến 07/04/2019 )

 • Kế hoạch tuần học thứ 25
  (tuần 3 năm 2018, từ 15/01/2018 đến 21/01/2018)
  Nội dung công việc Người thực hiện Thời gian thực hiện 1 Thực ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 24
  (tuần 2 năm 2018, từ 08/01/2018 đến 14/01/2018)
  KẾ HOẠCH TUẦN 20 (Từ 11/12- 16/12/ 2017) TT Nội dung công việc Người ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 8
  (tuần 39 năm 2017, từ 25/09/2017 đến 01/10/2017)
  KẾ HOACH TUẦN 8 (TỪ 25/9-30/9/2017) 1 SỐ LƯỢNG : -DUY TRÌ SỐ LƯỢNG HIỆN ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 7
  (tuần 38 năm 2017, từ 18/09/2017 đến 24/09/2017)
  KẾ HOACH TUẦN 8 (TỪ 25/9-30/9/2017) 1 SỐ LƯỢNG : -DUY TRÌ SỐ LƯỢNG HIỆN ...