Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 13 tháng 11 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Lý - Hóa - Công nghệ

Cập nhật lúc : 05:43 22/03/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 34
( Tuần 12 năm 2018, từ 19/03/2018 đến 25/03/2018 )

KẾ HOẠCH TUẦN 34

(Từ 19/03- 25/3/ 2018)

 

TT

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian thực hiện

1

Thực hiện chương trình tuần 28

Giáo viên cả tổ

19/03- 25/3

2

Tiếp tục bồi dưỡng thường xuyên ND3 modul 35

Giáo viên cả tổ

19/03- 25/3

3

Tăng cường bồi dưỡng HSG

Giáo viên cả tổ

19/03- 25/3

4

Tăng cường sử dụng đồ dùng dạy học và ứng dụng CNTT

Giáo viên cả tổ

19/03- 25/3

5

Dự giờ thường xuyên cô Bích

Giáo viên cả tổ

19/3

6

Lên lịch báo giảng và đăng ký đồ dùng dạy học kịp thời

Giáo viên cả tổ

19/3

7

Sinh hoạt chuyên môn tổ

Giáo viên cả tổ

     22/3

8

Góp ý giờ dạy thầy Huy

BGH, TT, TP

22/3

9

Thao giảng

C.Ái

22/3

10

Nộp đề cương ôn tập

Giáo viên được phân công

19/03- 25/3

Nhận xét:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

Các tin khác