Bé chẳng học, lớn làm gì?''

Ngày 22 tháng 02 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Lý - Hóa - Công nghệ

Cập nhật lúc : 05:43 22/03/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 34
( Tuần 12 năm 2018, từ 19/03/2018 đến 25/03/2018 )

KẾ HOẠCH TUẦN 34

(Từ 19/03- 25/3/ 2018)

 

TT

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian thực hiện

1

Thực hiện chương trình tuần 28

Giáo viên cả tổ

19/03- 25/3

2

Tiếp tục bồi dưỡng thường xuyên ND3 modul 35

Giáo viên cả tổ

19/03- 25/3

3

Tăng cường bồi dưỡng HSG

Giáo viên cả tổ

19/03- 25/3

4

Tăng cường sử dụng đồ dùng dạy học và ứng dụng CNTT

Giáo viên cả tổ

19/03- 25/3

5

Dự giờ thường xuyên cô Bích

Giáo viên cả tổ

19/3

6

Lên lịch báo giảng và đăng ký đồ dùng dạy học kịp thời

Giáo viên cả tổ

19/3

7

Sinh hoạt chuyên môn tổ

Giáo viên cả tổ

     22/3

8

Góp ý giờ dạy thầy Huy

BGH, TT, TP

22/3

9

Thao giảng

C.Ái

22/3

10

Nộp đề cương ôn tập

Giáo viên được phân công

19/03- 25/3

Nhận xét:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

Các tin khác