Bé chẳng học, lớn làm gì?''

Ngày 02 tháng 12 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Lý - Hóa - Công nghệ

Cập nhật lúc : 05:31 28/09/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 4
( Tuần 40 năm 2020, từ 28/09/2020 đến 04/10/2020 )

KẾ HOẠCH TUẦN 4

 (Từ  28 /9- 03/10/ 2020)

                                                  

  

TT

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian thực hiện

1

Duy trì số lượng hiện có , theo dõi chuyên cần

Giáo viên chủ nhiệm

28 /9- 03/10/ 2020

2

GVCN phát động phong trào trang trí cây xanh trồng phòng học

Giáo viên chủ nhiệm

28 /9- 03/10/ 2020

3

Thực hiện chương trình tuần 4 HKI

Giáo viên cả tổ

28 /9- 03/10/ 2020

4

Đăng kí mượn đồ dùng dạy học

Giáo viên cả tổ

28 /9- 03/10/ 2020

5

Hoàn thành các loại hồ sơ

Giáo viên cả tổ

28 /9- 03/10/ 2020

6

Lên lịch báo giảng đúng kế hoạch

Giáo viên cả tổ

28 //9/ 2020

7

Phát động phong trào tuần lễ học tập suốt đời

Giáo viên chủ nhiệm

01/10/ 2020

8

Họp hội đồng- Hội nghị tổ khối

Giáo viên cả tổ

01/10/ 2020

9

Bồi dưỡng HSG theo lịch đã phân công

Giáo viên cả tổ

28 /9- 03/10/ 2020

10

Nộp bài dự thi: Tìm hiểu cuộc đời, thân thế và sự nghiệp của Tố Hữu

Giáo viên chủ nhiệm

01/10/2020

Nhân xét:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Các tin khác