Ai làm chủ giáo dục có thể thay đổi thế giới ''

Ngày 20 tháng 01 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 12:48 22/11/2021  

Kế hoạch tuần học thứ 42
( Tuần 47 năm 2021, từ 22/11/2021 đến 28/11/2021 )

KẾ HOẠCH TUẦN 12

(Từ  22/11- 28/11/ 2021)

TT

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian thực hiện

1

- Thực hiện chương trình tuần 12

GV

22- 28/11/ 2021

2

- Ổn định  và duy trì số lượng hiện có

GVCN

22- 28/11/ 2021

4

- Lên lịch báo giảng kịp thời

GV

22/11/2021

5

- Thực hiện đồng phục thứ 2 hàng tuần

GV

22/11/2021

6

- Tăng cường BDHSG – Khảo sát HSG

GV

25/11/ 2021

7

- Tăng cường dạy CNTT, có đồ dùng dạy học

GV

22- 28/11/ 2021

8

-         Coi khoả sát HSG

GV

25/11/ 2021

9

-         Nộp đề thi HSG 3 năm về trước cho chuyên môn

GV có bồi dưỡng 8,9

23/11/2021

11

- Hướng dẫn học sinh làm sản phẩm KHKT

C. Phương

15- 21/11/ 2021

12

Chuẩn bị đầy đủ các loại hồ sơ để đón đoàn kiểm tra của PGD

GV có tiết thứ ba

23/11/2021

13

- Vào điểm ở cổng thông tin điện tử

GV

08- 14/11/2021

14

- Kiểm tra chuyên đề

TTCM

15- 21/11/ 2021

15

-         Dự giờ thăm lớp

TTCM

Nhận xét:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                                                                       Quảng Thọ : ngày  22  tháng  11 năm 2021

                                                                 Tổ trưởng

 

                                                                        Đặng Ngọc Sang

Các tin khác