Học vấn không có quê hương, người học phải có tổ quốc ''

Ngày 19 tháng 03 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn Phòng

Cập nhật lúc : 08:42 16/04/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 39
( Tuần 16 năm 2018, từ 16/04/2018 đến 22/04/2018 )

KẾ HOẠCH TUẦN 39

(Ngày 16/04/2018 – 22/04/2018)

Năm học 2017 – 2018

 I Số lượng:

- Ổn định và duy trì số lượng học sinh đầu năm 331/161. Giáo viên chủ nhiệm nắm vững các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nguy cơ bỏ học, tìm hiểu động viên tạo điều kiện để các em tiếp tục học .

II. Kế hoạch công tác trong tuần 

Người Thực hiện

Nội dung

Thầy Dân - Thiết bị

- Vệ sinh sắp xếp ngắn nắp phòng thiết bị..

-Theo dõi đôn đốc việc lên kế hoạch sử dụng thiết bị.

- Vệ sinh tất cả các phòng chức năng.

- Thu lại đồ dùng giáo viên đã mượn.

Cô Mai – Văn thư

- Nhận và chuyển công văn.

- Phát bằng tốt nghiệp cho học sinh.      

- Đốc thúc giáo viên vào sổ điểm.

- Đăng ký lại tuyển sinh vào lớp 10

Cô Lan –Thư viện

- Làm hồ sơ thư viện.

- Phục vụ bạn đọc.

- Tiếp tục thu các khoản đầu năm.

- Quyết toán các chứng từ.

Cô Linh – Y tế

- Sơ cứu học sinh ốm.

- Kiểm tra vệ sinh môi trường.

- Lao động trồng cây xanh.

- Làm hồ sơ chuyển mã ngạch

 

Cô Hạnh – Kế toán

- Cập nhật thu chi.

- Quyết toán các chứng từ.

- Quyết toán các khoản.

- Làm hồ sơ chuyển mã ngạch.

Bảo vệ

- Dọn dẹp vệ sinh, chăm sóc cây trồng.

-Trực 24/24

                                                                    Quảng Thọ, ngày 15/04/2018

                                                                                      Tổ trưởng

                                                                               Hoàng Công Dân        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin khác