Hỏi một câu chỉ dốt chốc lát. Nhưng không hỏi sẽ dốt nát cả đời ''

Ngày 18 tháng 06 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn Phòng

Cập nhật lúc : 08:00 24/04/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 39
( Tuần 17 năm 2017, từ 24/04/2017 đến 30/04/2017 )

 KẾ HOẠCH TUẦN 38

(Ngày 24/04/2017 – 30/04/2017)

Năm học 2016 – 2017

 I Số lượng:

- Ổn định và duy trì số lượng học sinh 359/170 học sinh. Giáo viên chủ nhiệm nắm vững các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nguy cơ bỏ học ,tìm hiểu động viên tạo điều kiện để các em tiếp tục học .

II. Kế hoạch công tác trong tuần 

Người Thực hiện

Nội dung

Thầy Dân - Thiết bị

- Vệ sinh sắp xếp ngắn nắp phòng thiết bị..

- Chuẩn bị đồ dùng cho giáo viên.

- Chuẩn bị phòng máy cho giáo viên.

-Theo dõi đôn đốc việc lên kế hoạch sử dụng thiết bị.

- Vệ sinh tất cả các phòng chức năng.

- Dự đại hội Xã Đoàn.

Cô Mai – Văn thư

- Nhận và chuyển công văn.

- Phát bằng tốt nghiệp cho học sinh.

- Hoàn thành hồ sơ tuyển sinh vào lớp 10.

Cô Lan –Thư viện

- Thu tiền các khoản đầu năm.

- Quyết toán các chứng từ.

- Phục vụ bạn đọc.

- Làm hồ sơ thư viện.

Cô Linh – Y tế

- Sơ cứu học sinh ốm.

- Kiểm tra vệ sinh môi trường.

- Lao động trồng cây xanh

- Tiêm phòng uống ván.

- Dự đại hội Xã Đoàn.

Cô Hạnh – Kế toán

- Cập nhật thu chi.

- Theo dõi các khoản thu.

- Quyết toán các chứng từ.

- Chuẩn bị hồ sơ Kho bạc tỉnh kiểm tra

Bảo vệ

- Dọn dẹp vệ sinh, chăm sóc cây trồng.

-Trực 24/24

 

                                                                    Quảng Thọ, ngày 24/4/2017

                                                                                      Tổ trưởng

                                                                               Hoàng Công Dân        

 

Các tin khác