Sự chửi rủa có thể giết chết một mối tình, nhưng sự câm lặng lại không làm tiêu tan nó được "

Ngày 22 tháng 02 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn Phòng

Cập nhật lúc : 14:31 23/04/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 40
( Tuần 17 năm 2018, từ 23/04/2018 đến 29/04/2018 )

KẾ HOẠCH TUẦN 40

(Ngày 23/04/2018 – 29/04/2018)

Năm học 2017 – 2018

 I Số lượng:

- Ổn định và duy trì số lượng học sinh đầu năm 331/161. Giáo viên chủ nhiệm nắm vững các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nguy cơ bỏ học, tìm hiểu động viên tạo điều kiện để các em tiếp tục học .

II. Kế hoạch công tác trong tuần 

Người Thực hiện

Nội dung

Thầy Dân - Thiết bị

- Vệ sinh sắp xếp ngắn nắp phòng thiết bị..

-Tổng hợp số lượng giáo viên mượn thiết bị và phòng CNTT

- Vệ sinh tất cả các phòng chức năng.

- Thu lại đồ dùng giáo viên đã mượn.

Cô Mai – Văn thư

- Nhận và chuyển công văn.

- Phát bằng tốt nghiệp cho học sinh.      

- Đốc thúc giáo viên vào sổ điểm.

- Chuẩn bị giấy thi

Cô Lan –Thư viện

- Làm hồ sơ thư viện.

- Phục vụ bạn đọc.

- Tiếp tục thu các khoản đầu năm.

- Quyết toán các chứng từ.

Cô Linh – Y tế

- Sơ cứu học sinh ốm.

- Kiểm tra vệ sinh môi trường.

- Lao động trồng cây xanh.

- Chuẩn bị giấy thi.

 

Cô Hạnh – Kế toán

- Cập nhật thu chi.

- Quyết toán các chứng từ.

- Quyết toán các khoản.

- Chuyển hồ sơ nâng lương

Bảo vệ

- Dọn dẹp vệ sinh, chăm sóc cây trồng.

-Trực 24/24

                                                                    Quảng Thọ, ngày 23/04/2018

                                                                                      Tổ trưởng

                                                                               Hoàng Công Dân        

 

 

 

 

Các tin khác