Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 21 tháng 11 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn Phòng

Cập nhật lúc : 15:37 08/01/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 24
( Tuần 2 năm 2018, từ 08/01/2018 đến 14/01/2018 )

 KẾ HOẠCH TUẦN 24

(Ngày 08/01/2018 – 14/01/2018)

Năm học 2017 – 2018

 I Số lượng:

- Ổn định và duy trì số lượng học sinh đầu năm 334/165. Giáo viên chủ nhiệm nắm vững các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nguy cơ bỏ học, tìm hiểu động viên tạo điều kiện để các em tiếp tục học .

II. Kế hoạch công tác trong tuần 

Người Thực hiện

Nội dung

Thầy Dân - Thiết bị

- Vệ sinh sắp xếp ngắn nắp phòng thiết bị..

- Tổng hợp kiểm kê tài sản cuối năm.

-Theo dõi đôn đốc việc lên kế hoạch sử dụng thiết bị.

- Vệ sinh tất cả các phòng chức năng.

- Báo cáo sơ kết công tác thiết bị

Cô Mai – Văn thư

- Nhận và chuyển công văn.

- Hoàn chỉnh hồ sơ phổ cập.

- Phát bằng tốt nghiệp cho học sinh.        

  - Kiểm kê tài sản cuối năm.

- Báo cáo sơ kết công tác văn thư

Cô Lan –Thư viện

- Làm hồ sơ thư viện.

- Phục vụ bạn đọc.

- Tiếp tục thu các khoản đầu năm.

- Quyết toán các chứng từ.

- Báo cáo sơ kết công tác thư viện.

Cô Linh – Y tế

- Sơ cứu học sinh ốm

- Kiểm tra vệ sinh môi trường

- Lao động trồng cây xanh

- Tiếp tục thu các khoản đầu năm.

- Báo cáo sơ kết công tác y tế.

Cô Hạnh – Kế toán

- Cập nhật thu chi.

- Quyết toán các chứng từ.

- Quyết toán các khoản chi mua, sửa chữa cơ sở vật chất.

- Báo cáo sơ kết công tác kế toán

Bảo vệ

- Dọn dẹp vệ sinh, chăm sóc cây trồng

-Trực 24/24

                                                                    Quảng Thọ, ngày 08/01/2018

                                                                                      Tổ trưởng

                                                                               Hoàng Công Dân        

 

Các tin khác