Trọng thầy mới được làm thầy ''

Ngày 02 tháng 12 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn Phòng

Cập nhật lúc : 08:08 06/10/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 41 năm 2020, từ 05/10/2020 đến 11/10/2020 )

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 5 HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2020 - 2021

(Từ ngày 5/10 đến ngày 11/10/2020)

 I Số lượng: 365/197em

II. Kế hoạch công tác trong tuần  

Người Thực hiện

Nội dung

Lịch trực

Ghi chú

Thầy Dân - Thiết bị 

- Tham gia trang hoàng hội nghị CBCC

- Vệ sinh các phòng bộ môn

- Theo dõi kế hoạch mượn TBDH

 Chiều thứ 5

Chiều thứ 6

 

Cô Thủy – Văn thư 

- Cập nhật công văn kịp thời

- Làm sổ theo dõi và đánh giá học sinh phát cho giáo viên

- Giấy mời Hội nghị

 Sáng thứ 4

 Sáng thứ 5

 

Cô Lan –Thủ quỹ

- Phối hợp với kế toán quyết toán các chứng từ.

- Có phương án thu các khoản đầu năm.

Sáng thứ 3

Sáng thứ 7

 

Cô Linh – Y tế 

- Tuyên truyền phòng chống covid 19.

- Phân công học sinh lao động vệ sinh các phòng và nhổ cỏ các bồn hoa

- Chuẩn bị nước uống cho Hội nghị

 Sáng thứ 2

 Chiều thứ 7

 

Cô Hạnh – Kế toán 

- Quyết toán chứng từ

- Tham mưu kinh phí Hội nghị CBCC

 Chiều thứ 2

 Chiều thứ 3

 

Cô Kim – Thư viện

- Xây dựng kế hoạch hoạt động thư viện, kế hoạch phục vụ bạn đọc

- Chuẩn bị sách để giáo viên mượn.

Chiều thứ 4

Sáng thứ 6

 

Bảo vệ 

- Chăm sóc cây trồng, cắt cỏ 

- Quét dọn nhà vệ sinh sạch sẽ

- Trực đảm bảo 24/24 

- Hàng ngày 

 

     

Phân công chuẩn bị Hội nghị CBCC

  Nhận xét: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                                                               Quảng Thọ, ngày 28/9/2020                                                   

                                                                           Tổ trưởng     

                                                            

                                                                        Phan Thị Bảo Linh  

Các tin khác