Bản thân nhà giáo dục cũng cần phải được giáo dục''

Ngày 20 tháng 01 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn Phòng

Cập nhật lúc : 16:18 05/12/2021  

Kế hoạch tuần học thứ 14
( Tuần 49 năm 2021, từ 06/12/2021 đến 12/12/2021 )

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 14 - NĂM HỌC 2021 - 2022

(Từ ngày 06/12/2021 đến ngày 12/12/2021)

I. Đánh giá công tác tuần 13:

- Đảm bảo ngày giờ công lao động và công tác trực văn phòng

- Công tác vệ sinh đảm bảo.

- Đã chuyển giao văn bản đi đến kịp thời gian.

- Đã rà soát, đốc thúc, nhắc nhở học sinh nộp các khoản tiền báo qua GVCN.

- Đã hướng dẫn học sinh cài đặt VSSID, quét mã QR.

- Đã lập danh sách học sinh từ 12-15tuổi để tiêm vacxin.

- Phối hợp với trạm y tế để tiêm vacxin cho học sinh.

- Đã rà soát danh sách học sinh chưa tham gia BHYT.

- Đã tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19.

- Đã bàn giao công tác thủ quỹ lần 1 ngày 03/12.

- Đã tham mưu và nộp hồ sơ nâng lương đợt 2/2021.

* Tồn tại: Chưa dán nhản lại được các hồ sơ minh chứng vì nhản in đề can đã gởi in nhung chưa có.

II. Kế hoạch công tác trong tuần 14

- Triển khai ‘Ngày chủ nhật xanh’ ngày 12/12/2021 thực hiện theo tổ. Tổ Văn phòng chuẩn bị ống nước, chổi, bàn chà chùi rêu các dãy.

- Thời gian làm việc đảm bảo, trực Văn phòng nghiêm túc.

- Thường xuyên quét mã QR cho giáo viên và học sinh khi đến trường.

- Công tác vệ sinh đảm bảo.

- Tiếp tục triển khai công tác phòng, chống Covid -19 thực hiện biện pháp 5K; kiểm tra việc đeo khẩu trang, nước rửa tay.

- Chuẩn bị và đón đoàn kiểm tra của huyện về việc kiểm tra quét mã QR.

- Tiếp tục công tác bàn giao thủ quỹ cho cô Nhi lần 2 lúc 14h00’ngày 06/12, lần 2 lúc 9h00 ngày 09/12/2021.

- Tiếp tục rà soát nhắc nhở học sinh nộp các khoản tiền.

- Thu tiền học sinh.

- Dán lại nhãn các hộp minh chứng.

Người thực hiện

Nội dung công việc

Lịch trực

Ghi chú

Cô Thủy – Văn thư

- Lên kế hoạch tuần của trường, tổ của cá nhân

- Tham mưu  một số văn bản,

- Nộp các loại báo cáo.

- Cập nhật và chuyển giao văn bản kịp thời.

Sáng thứ 2

Chiều thứ 3

 

Cô Nhi – Y tế

- Nhận bàn giao công tác thủ quỹ.

- Tiếp tục tuyên truyền phòng, chống Covid-19.

- Kiểm tra việc đeo khẩu trang.

- Phối hợp với TPT quét mã QR cho học sinh và giáo viên.

- Xây dựng kế hoạch ngoại khóa SKSSVTN, PTXHTD, Giới và bình đẳng giới (dự kiến 09/12/2021)

- Tổng hợp danh sách thamgia bảo hiểm y tế nộp BHXH.

- Tiếp tục nhắc nhở hướng dẫn cài VSSID.

Sáng thứ 5

Chiều thứ 7

 

Cô Hạnh – Kế toán

- Quyết toán các hoạt động, đảm bảo các nguồn thu, hoành thành các chứng từ để bàn giao công tác thủ quỹ lần 2 lúc 1400’ ngày 06/12 và lần 3 lúc 9h00’ngày 09/12.

- Làm lương và các chế độ khác cho giáo viên và học sinh.

- Cập nhật chứng từ.

Sáng thứ 3

Sáng thứ 6

 

Bảo vệ

- Trực đảm bảo 24/24 

- Cắt cỏ, chăm sóc cây trồng

- Đảm bảo tác vệ sinh lúc đầu giờ và cuối giờ.

- Hàng ngày

 

Lưu ý: 100%  thành viên Bộ phận Văn phòng thực hiện theo kế hoạch. Đảm bảo thời gian làm việc, công tác trực Văn phòng nghiêm túc.

 

Quảng Thọ, ngày 05 tháng 12 năm 2021

TỔ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Bích Thủy

 

 

Tải file
Các tin khác