Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "

Ngày 16 tháng 02 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn - Sử - Địa

Kế hoạch tuần học thứ 29 ( Tuần 7 năm 2019, từ 11/02/2019 đến 17/02/2019 )

 • Kế hoạch tuần học thứ 28
  (tuần 6 năm 2019, từ 04/02/2019 đến 10/02/2019)
  TUẦN 28 ( Từ ngày 4/2 - 10/2 /2019) Ngày 31 /1/ 2019 lao động vệ sinh toàn ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 6
  (tuần 39 năm 2015, từ 21/09/2015 đến 27/09/2015)
  -Thực hiện chương trình tuần 5 và 6 -Thanh tra toàn diện Thầy Đặng (thứ 2 ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 46
  (tuần 37 năm 2015, từ 07/09/2015 đến 13/09/2015)
  Tuần 4 (từ 7/9 đến 12/9/2015) -Thực hiện chương trình tuần 3 và tuần 4 -Thứ ...