Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học ''

Ngày 22 tháng 04 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn - Sử - Địa

Cập nhật lúc : 13:17 04/03/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 29
( Tuần 10 năm 2014, từ 03/03/2014 đến 09/03/2014 )

-Duy trì số lượng hs

-Thứ5,họp hội đồng lúc 14 giờ

-Cô Huệ chuẩn bị thi GV giỏi tỉnh,tổ dự giờ góp ý

-Gv tăng cường dự giờ,lên lịch báo giảng ở trang ưeb đầy đủ,vào điêm sổ chính kịp thời

-Thanh tra chuyên đề cô Kim Anh.dự giơ tietts 2 thứ ba

Các tin khác