Không có cuốn sách nào hay đối với người dốt, không có tác phẩm nào dỡ đối với người khôn "

Ngày 22 tháng 02 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn - Sử - Địa

Cập nhật lúc : 05:18 14/03/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 11 năm 2016, từ 14/03/2016 đến 20/03/2016 )

 

 

 

 Tuần 11 ( từ ngày 14/03/2016-20/03/2016)

1 Duy trì số lượng hiện có: GVCN vận động học nghỉ học đến trường

2 Dạy và học:

- Thực hiện chương trình tuần 29

- Thư 5  sinh hoạt chuyên môn cụm tại Phạm Quang Aí , môn ĐỊA

-Dự giờ thường xuyên cô Kim Anh

- Cập nhật điểm ở sổ chính và trang Web, và lịch báo giảng kịp thời

- Soạn giáo án Elearning ( Cô Thiều Anh )

-Soạn giáo án theo công văn 2575 của SGD

- Tiếp tục bồi dưỡng thường xuyên , modun 28 và 29

- Tăng cường sử dụng đồ dùng hiện có

- Thầy ĐẶNG tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi

 GVCN cập nhật vắng BGH kiểm tra

3 Hoạt động khác 

 - Vệ sinh trường lớp

- Nộp sản phẩm KHKT lớp 9.2,8.3,7.1,6.2

 

 

 

 

Các tin khác