Bản thân nhà giáo dục cũng cần phải được giáo dục''

Ngày 22 tháng 04 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn - Sử - Địa

Cập nhật lúc : 01:25 22/03/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 12 năm 2016, từ 21/03/2016 đến 27/03/2016 )

 

 

 

 Tuần 12 ( từ ngày 21/03/2016-27/03/2016)

1 Duy trì số lượng hiện có: GVCN vận động học nghỉ học đến trường

2 Dạy và học:

- Thực hiện chương trình tuần 30

- GV có kế hoach dạy bù kịp chương trình

- Thư 5  sinh hoạt chuyên môn , thao giảng  Thầy Đặng

- Kiểm tra hồ sơ tháng 3 ( từ ngày 24-25/3 /2016)

- Cập nhật điểm ở sổ chính và trang Web, và lịch báo giảng kịp thời

- Soạn giáo án Elearning ( Cô Thiều Anh )

-Soạn giáo án theo công văn 2575 của SGD

- Tiếp tục bồi dưỡng thường xuyên , modun 28 và 29

- Tăng cường sử dụng đồ dùng hiện có

- Thầy ĐẶNG tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi

 GVCN cập nhật vắng BGH kiểm tra

3 Hoạt động khác 

 - Vệ sinh trường lớp

- Tham quan 26-3 Lớp 9.2

 

 

 

 

 

Các tin khác